Werkgeluk test

Wat kan jij als werkgever nog meer doen om werkgeluk te stimuleren?

Het belang van werkgeluk

Natuurlijk is werkgeluk nastreven belangrijk voor het welzijn van je medewerkers, maar het heeft ook andere voordelen. Mensen die gelukkig zijn in hun werk, presteren gemiddeld beter; een hoog werkgeluk-gehalte gaat namelijk hand in hand met:


 • Lager verzuim
 • Minder kans op een burn-out
 • Hogere productiviteit
 • Hogere loyaliteit
 • Hogere klanttevredenheid
 • Meer sales succes

(bron: 2DAYSMOOD - Whitepaper ''De beste manieren om werkgeluk te meten'')


Het werken aan werkgeluk binnen jouw organisatie is dus niet alleen fijn voor je werknemers, maar heeft een positief effect op de hele organisatie!

"Gemiddeld wordt 63% van iemands werkgeluk beïnvloed door leidinggevenden, directie en collega's."

Hoe scoort jouw organisatie op werkgeluk?

Werkgeluk wordt door iedereen anders ervaren en wordt bepaald door het individu en de organisatie. Uit een onderzoek van Happy Office blijkt dat werkgeluk van medewerkers voor ongeveer 37% door henzelf wordt bepaald. De overige 63% wordt door de leidinggevende, de directie en het team bepaald.


Je hebt als werkgever dus invloed op hoe werkgelukkig mensen binnen jouw organisatie zijn. Maar op wat voor manier kun je hier als werkgever een positieve invloed op hebben? Door 21 stellingen in te vullen kom je erachter hoe jij als werkgever scoort op de volgende thema's, en wat je kunt doen om het werkgeluk van jouw medewerkers te stimuleren:


 • Zingeving: het gevoel hebben dat je zinvol werk verricht
 • Autonomie: onafhankelijk en vrij zijn in je werk
 • Persoonlijke groei: je kunnen ontwikkelen in je werk
 • Werkomstandigheden: goede werkomstandigheden zijn een vereiste voor werkgeluk
 • Waardering & respect: werken met fijne collega's waar er wederzijds vertrouwen is


De test duurt ongeveer 5 minuten en legt je 21 stellingen voor, waarbij je moet aangeven in hoeverre dit klopt voor jouw organisatie. Je zult per thema meer informatie krijgen over hoe je meer aandacht voor dit thema kunt besteden binnen jouw organisatie.


Wil je weten waar jij nu staat als werkgever of leidinggevende, en wat jij nog meer kunt doen om bij te dragen aan het werkgeluk van je medewerkers?

Facilicom Group en werkgeluk

Facilicom Group is al een aantal jaar actief bezig met het werken aan werkgeluk; we onderzoeken waar werkgeluk door wordt beïnvloed en proberen binnen onze organisatie zoveel mogelijk te doen om (het effect van) werkgeluk onder de aandacht te brengen én te stimuleren. 


Deze test is ontwikkeld vanuit onze eigen ervaringen met werkgeluk. Het is dus geen wetenschappelijke test. Wel geeft de test een goed overzicht van welke thema's bewezen invloed hebben op werkgeluk en geeft het inzicht in hoe je ervoor staat als organisatie en hoe je kunt verbeteren.